ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan

:

Tarçın Aktar – Serap Dursun Güvenbaş Şahıs Şirketi

Vergi No                              :4510151807

Adres                                 : Balıkpazarı cad. No:6 A – Edirne/Merkez

E-Posta Adresleri               :   iletisim@bitkidiyari.com

                                               teknik@bitkidiyari.com

                                               satis@bitkidiyari.com

2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı / Ünvanı

:

...

Teslimat Adresi

:

...

Telefon

:

...

E-posta

:

3. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu; Alıcının, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve ÖDEME BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.

Açıklama

Adet

KDV Dahil Fiyatı

Ara Toplam

.............................

...

...,... TL

...,... TL

.............................

...

...,... TL

...,... TL

.............................

...

...,... TL

...,... TL

Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri

...,... TL

Ödeme Şekli

..............................

Toplam (KDV Dahil)

...,... TL

 

5. MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI

Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, malı/hizmeti siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder.

6. MAL/HİZMETİN TESLİMATI

Mal/hizmetin teslimi alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı tarafından karşılanır. Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır.

Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için işbu ön bilgilendirme formunun Alıcı tarafından online olarak onaylanmış olması ve mal/hizmet bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.İFA:SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. ÖDEME ŞEKLİ:Ödemeler  kredi kartı, sanal post veya kapıda nakit ödeme şekillerinden biriyle yapılabilir.

9. GEÇERLİLİK SÜRESİ:Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcının müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

10. CAYMA HAKKI

Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir. 

Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından on dört günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 4. Madde hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve ‘’www.bitkidiyari.com’’ web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin mal denenirken hasar görmemiş olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır. 

Satıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedeli ve teslimat masrafları Alıcıya iade edilir.

Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusur oranında Satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür.Ödemeler kredi kartı, yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

11. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

Ayrıca şampuan, krem ve bakım yağları gibi ürünlerde cayma veya üründen memnun kalınmaması sebebiyle iade talebi halinde üretici veya ithalatçı firmayla iletişime geçilmelidir. Üretici veya ithalatçı firmanın kabul etmesi halinde ürünün geri alınması ve paranın iade edilmesi söz konusu olacaktır.

 Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde bu mallara ilişkin sözleşmeler.

12. GEÇERLİLİK:İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.Bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle Alıcı;

 Bitki ürünlerinin veya kozmetik ürünlerin kullanımından kaynaklanabilecek alerjik reaksiyonlar olabileceği gibi bileşenlerindeki herhangi bir içerik maddesine duyarlılık halinde bu durum; doktor tarafından yapılacak alerji testi neticesinde belirlenebilir olduğundan ve ayrıca bu alerjik reaksiyonları yaşayıp yaşamadığını tespit ettirmesi gerektiğinden işbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle Alıcı, Satıcı’nın bu hususta herhangi bir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul eder.

13. YETKİLİ MAHKEME :İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Alıcı nın şikâyet ve itirazları konusunda  ,Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde  ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki  ya da Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcının tüketici olmaması halinde ise tüm itilaflarda Edirne mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 14. İSTİSNA:İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.Alıcının Tüketici olmaması halinde TTK hükümleri uygulanır.

15. SON HÜKÜMLER:Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, 6502 S.K.’un M. 48, f.2 ve Mesafeli satış Sözleşme Yönetmeliğinin. 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

www.bitkidiyari.com  web sitesinde yayınlanan "Gizlilik sözleşmesi" de bu ön bilgilendirme formunun ekidir.Alıcının ön bilgilendirme formunu onayladığı halde gizlilik sözleşmesini de okuduğu ve onayladığı kabul edilir.Alıcının " Üyelik sözleşmesini" onaylayarak sipariş vermesi halinde ,"ön bilgilendirme formu" ve "Gizlilik Sözleşmesi"ni de okuyarak bilgi sahibi olup  onayladığı kabul edilir.

 

SATICI:   

Ticari Ünvan

:

Tarçın Aktar – Serap Dursun Güvenbaş Şahıs Şirketi

Vergi No                           :4510151807

Adres                               : Balıkpazarı cad. No:6 A – Edirne/Merkez

E-Posta Adresleri               :   iletisim@bitkidiyari.com

                                               teknik@bitkidiyari.com

                                               satis@bitkidiyari.com

                                                                                                             

ALICI: